Woningontwikkeling

Het liefst werken we vanuit een totaalconcept. Een mix van ruimtelijke kwaliteit, duurzame architectuur en inrichting van de openbare ruimte. Altijd aansluitend op de behoeften vanuit de markt.

De kunst van samenwerken

Woningontwikkeling moet passen binnen de vastgestelde planologische kaders en geldende wet- en regelgeving. Dit vereist een goede samenwerking met overheden en overige belanghebbenden.

Maasstede
Lange Voorhout 1
2514 EA Den Haag
info@maasstede.com